« Terug

OPZET ADMINISTRATIE VIA PLATTFORM®

nieuws-1-plattform.jpg09 okt

Een werknemer heeft administratief een redelijk overzichtelijk leven. De systemen voor werknemers in dienstbetrekking zijn al jarenlang verfijnd en uitgekristalliseerd. De arbeidsrelatie is wettelijk ingebed en via een arbeidscontract meestal juridisch geregeld. De loonbelasting wordt als voorheffing op de inkomstenbelasting, door de werkgevers ingehouden en afgedragen. De sociale zekerheid (ZW en WW/WAO) voor de werknemers is eveneens goed geregeld. Premies worden eveneens door de werkgevers ingehouden en afgedragen. De werknemers hebben door geen omkijken naar.

Hoe anders is dat voor de flexwerkers – zzp’ers. Ten eerste dient de arbeidsrelatie zelf geregeld te worden via contracten tussen de flexwerker en de opdrachtgever. De wettelijke verankering blijft rammelen. De fiscus heeft thans standaardcontracten maar discussie blijft mogelijk over de status van de flexwerker. De hieruit voortvloeiende onzekerheid voor de sociale premieplicht en uitkeringsgerechtigdheid van werkers is eigenlijk onacceptabel. Zowel voor de opdrachtgever als de werker zelf. Daarnaast is het haast ondoenlijk om als flexwerker te voorzien in een vangnet voor werkloosheid (al dan niet tijdelijk niet hebben van opdrachten) en ziekte. Het opbouwen van een pensioen - eigenlijk het sparen uit het huidige inkomen voor later - verondersteld dat er gespaard kan worden. Dat is voor de meeste flexwerkers een illusie. Veel flexwerkers ondervinden financiële problemen en hebben geen toegang tot krediet. Daar waar werknemers toegang hebben tot pensioenregelingen waar werkgevers geheel of gedeeltelijk aan bijdragen, dienen flexwerkers hierin volledig zelf te voorzien. Gezien de trend van dalende uurtarieven welhaast onmogelijk.

Flexwerkers hebben dus een volstrekt onduidelijke administratieve- en financiële positie. Ook is het beeld van wat er wettelijk en fiscaal gedaan moet worden diffuus. De keuze is vaak of het inhuren van een dure boekhouder/accountant of alles zelf doen. En last but not least: de flexwerker heeft een droom en een passie om het werk te doen wat hij/zij doet en zit helemaal niet te wachten op deze rompslomp. Met als gevolg dat noodzakelijke zaken niet worden gedaan of te laat. De professionaliteit die flexwerkers eigenlijk moeten hebben om hun passie en droom tot een volledig en stabiel inkomen te laten uitgroeien, laat staan tot meer, ontbreekt met alle gevolgen van dien!!

PLATTFORM® wil werkers daar graag bij gaan helpen. Zonder onnodige poespas, eenvoudig, stap voor stap en zo goedkoop mogelijk. Met een beetje hulp is er veel te winnen aan professionaliteit. En dat is makkelijker dan je denkt als je een beetje hulp krijgt.

Hoe gaat PLATTFORM® dit doen? Eigenlijk heel simpel.

  1. PLATTFORM® gaat zorgen dat je je geld krijgt voor het werk dat je hebt gedaan. Klinkt gek, maar onderzoeken wijzen uit dat de meeste flexwerkers te vaak vergeten te factureren of pas weken nadat het werk is gedaan. Met andere woorden: we gaan je helpen met factureren en betaald krijgen. We geven je daarom toegang tot een (factureer)systeem met faciliteiten waar zelfs grotere bedrijven jaloers op zijn!
  2. Daarvoor gaat PLATTFORM® je de tools geven om ervoor te zorgen dat je juridische positie vooraf goed geregeld is. En... als je factuur verzonden is dat je factuur niet vergeten wordt. Met andere woorden: dat je op tijd wordt betaald en je factuur niet onderop de stapel komt. Ons systeem biedt de flexwerker daarom de meest professionele faciliteiten om snel betaald te krijgen!
  3. Mocht je onverhoopt een keer je factuur niet op tijd betaald krijgen dan biedt PLATTFORM® je toegang tot financiering. Als je een tijdje met PLATTFORM® werkt, dan weten we dat je professioneel factureert, we leren jou en jouw opdrachtgevers kennen en kunnen je pro-actief een financiering aanbieden. Geen frustrerend lange trajecten meer om financiering te krijgen met meestal een afwijzing als uitkomst. Gewoon vooraf weten waar je aan toe bent. Geeft je de financiële rust om onbezorgt te ondernemen, omdat je weet dat je een financieel vangnet hebt.

Doordat je factureert via PLATTFORM® kunnen we je (verder) gaan helpen met je administratie. Je factureert digitaal via ons PLATTFORM®, dus deze kant van je administratie is al goed geregeld, is overal online in te zien en wordt voor je bewaard.

De volgende stap is het regelen van je inkomende facturen en bonnetjes. Hoe dan we dat? Weer heel simpel:

Al je facturen en bonnetjes kun je in elk formaat (word, pdf, ubl e.d.) uploaden, e- mailen of scannen naar PLATTFORM®. Wij verwerken deze voor je. Niks geen papier meer: alles overzichtelijk en digitaal op één plek en altijd overzicht.

Nu hebben we eigenlijk ongemerkt en stap voor stap je administratie verzorgd. Simpeler kan het niet!

Wat volgt is je BTW. Ook dat is nu simpel:

  1. Omdat we je inkomende en uitgaande factureren hebben weten we de af te dragen en terug te vorderen BTW. Volledig automatisch, hoef je niets meer aan te doen. Via PLATTFORM® kun je de de BTW aangifte vervolgens simpel met 1 druk op de knop en stipt op tijd indienen bij de Belastingdienst. Ook weer opgelost.
  2. Mocht je wat krap zitten om de eventueel verschuldigde BTW te betalen, dan kunnen wij je hier ook mee helpen. Geen geschuif meer met de BTW, wij financieren deze indien nodig. Net als met je facturen hebben wij je al vooraf aangegeven, dat we je en tot welk bedrag, kunnen voorfinancieren. Wij weten namelijk dat er facturen tegenover staan, die nog betaald moeten worden. Geen rompslomp meer, geen stress meer. Kun jij weer verder met waar je goed in bent!

De volgende stap is dat je met PLATTFORM® je zakelijke bankrekening kunt koppelen. Ook dat is simpel:

  1. Dit doen we om je inzicht te bieden in wat je nog betaald moet krijgen en wat je nog moet betalen. We kunnen dan automatisch voor je bijhouden wat er al betaald is en wat je al betaald hebt. je krijgt hiervoor een overzichtelijk dashboard binnen PLATTFORM®.
  2. Ook kunnen we je dan volledig geautomatiseerd inzicht geven in waar je wat aan uitgeeft. Bijvoorbeeld je huisvesting-, vervoer- en kantoorkosten. Hoeft echt niet zo ingewikkeld te zijn. geen dure en ingewikkelde boekhoudsoftware meer nodig. Als ZZP’er kun je nu met PLATTFORM® een professionele administratie voeren die niet ingewikkeld hoeft te zijn en je alle inzichten geeft die je nodig hebt. Samen gaan we kijken met al onze gebruikers wat de verdere wensen zijn.

Tenslotte (voor nu dan) gaan wij met zijn allen ervoor zorgen dat de ZZP’ers een georganiseerde stem krijgen om de problemen rond de WW, de ZW/WAO en het pensioen opgelost te krijgen. Wij denken dat de eerste stap hiervoor is om ZZP’ers te organiseren.

Samen staan we sterker!

« Terug