« Terug

Wat is dat toch met de ZZP'ers en krediet? Deel 1

nieuws-3-plattform.jpg16 okt

Statistieken

Laten we eerst beginnen met wat algemene statistieken:

 1. Aantal bedrijven in Nederland met minder dan 10 medewerkers: 1.255.000.
 2. Aantal bedrijven met minder dan 5 medewerkers: 1.100.000
 3. Bedrijven met meer dan 10 medewerkers: 69.250
 4. Bedrijven met meer dan 5 medewerkers: 128.000

Onderzoek

De Kamer van Koophandel heeft een onderzoek gedaan naar de kredietbehoefte bij het MKB en de ZZP'ers en de ervaringen met kredietaanvragen.
Hieronder enkele van de uitkomsten:

 1. Gemiddelde betalingstermijn voor facturen is in 2016 opgelopen naar 61 dagen!
 2. MKB bedrijven en ZZP’ers hebben een probleem met het verkrijgen van financiering en een kennisachterstand op het gebied van financieringsinstrumenten.
 3. Ervaring met financiering leidt tot een grotere kans op het overwegen, aanvragen en toewijzen van financieringen. Ondernemers die hun kredietruimte hebben verruimd, overwegen 4x vaker om een aanvraag voor financiering in te dienen.
 4. Aanvragen voor financiering wordt bij 66% vd ZZP’ers en 52% vd MKB’ers afgewezen. PM: vrouwen hebben een 50% grotere kans op afwijzing!!
 5. 30% wordt reeds in de vooraanvraag al afgewezen. ondernemers geven aan dat afwijzing leidt tot een rem op de groei, beperking van investeringen en zelfs het ontslag van personeel.
 6. 40% van de MKB’ers en 21% van de ZZP’ers heeft behoefte aan financiering.
 7. 31% van de MKB’ers en 16% van de ZZP’ers heeft geen enkele vorm van kredietruimte.
 8. 23% vd ZZP’ers en 35% vd MKB’ers is bekend met factoring. 0% vd ZZP’ers en 2% vd MKB’ers gebruikt factoring!
 9. Bij 27% van de aanvragen (preadvies) ziet de Bank überhaupt geen mogelijkheden. Te risicovol in slechts 9% van de gevallen. In slechts 11% van de gevallen wordt bij afwijzing onvoldoende terugbetalingscapaciteit als reden gegeven.
 10. Overgrote meerderheid van de ondenemers heeft behoefte aan lagere financieringsbedragen (to €50K voor ZZP’'ers en tot €200K voor het MKB).

Bron: KvK behoefteonderzoek mkb financiering

Problemen

Problemen met het verkrijgen van financieringen zijn niet de enige problemen die deze grote groep heeft.
De problemen welke dan ontstaan voor MKB’ers zijn onder andere:

 1. Te lange betalingstermijnen van hun facturen (debiteuren);
 2. Druk van crediteuren om wel op tijd te betalen;

Daardoor ontstaan liquiditeitsproblemen. Om te beginnen met de BTW afdracht. Met als gevolg het geheel of gedeeltelijk "verschuiven"van de periodieke BTW afdracht. De hoge kosten voor professioneel facturen en debiteurenbeheer heeft tot gevolg dat het verzorgen van de boekhouding en BTW en winstaangifte(n) dan maar zelf (niet professioneel) worden gedaan, waardoor later weer andere en meer ingrijpende problemen ontstaan.

Mijn stelling is:

Groot gebrek aan kennis op veel gebieden, zoals juridisch, administratie en financiering alsmede de kosten van automatisering en deskundige hulp, leiden bij het MKB en in het bijzonder de ZZP'ers tot een onprofessionele bedrijfsvoering en is de oorzaak van vele problemen in de ontwikkeling van hun onderneming. Deze problemen worden thans fragmentarisch, meestal te laat en ad-hoc aangepakt, en worden niet (adequaat) opgelost,. Hierdoor wordt toegang tot financiering bijna onmogelijk en wordt de groei van vele MKB’ers en ZZP'ers onnodig belemmerd.

In Deel 2 van mijn blog ga ik hier verder op in.

« Terug